¡Bienvenidos!
pitagoras Tresfonsitas

Euskera(XIV)

Vamos a trabajar algunas expresiones en euskera. Vamos a comenzar por un breve vocabulario:


suerte ZORI
repartir BANATU
tocar UKITU

Para empezar, un pensamiento sobre la sinceridad:


1 Bihotzaren barrenetik.

Ab imo pectore

Con toda franqueza


2 Bata ezagutuz gero gainerakoak ere bai.

Ab uno disce omnes

Si conoces a uno, conoces a todos


3 Abusuak ez du kentzen usua.

Abusus non tollit usum

El abuso no perjudica el uso normal


4 Gogara

Ad libitum (ad lib)

A voluntad


5 Azken modara

La última moda


6 Zoria jadanik botata dago

Alea iacta est


7 Arinago, gorago, indartsuago.

Citius, Altius, Fortius

Más rápido, más alto, más fuerte


8 Behar den bezala

Como es debido


9 Elizarekin egin dugu topo.

Con la iglesia hemos topado


10 Absurdua delako sinesten dut.

Credo quia absurdum est

Creo, porque no comprendo


11 Nori berea

Suum cuique

A cada uno lo suyo


12 Astiro dabilena urrunera heltzen da

Chi va piano va lontano


13 Gustu eta koloreez ez da estabaidarik egin behar

De gustibus non est disputandum


14 Alemania guztien gainean……

Deutschland, Deutschland über alles, Über alles in der Welt….,

Alemania, Alemania sobre todo, sobre todo en el mundo……..,


15 Jakintsu baina liburuaz.

Doctus cum libro

Sabio libresco


16 Ezerezetik ezer ez.

Ex nihilo nihil fit

De nada no sale nada


17 Gaur niri bihar hiri.

Hodie mihi, cras tibi

Hoy por mí, mañana por ti


18 Gizona gizonarentzat otso.

Homo homini lupus


19 Birtutea erditan aurkitzen da.

In medio stat virtus


20 Jauna urrikal hadi

Kýrie, eléison


21 Kontatua, pisatua, banatua.

MENE, TEKEL, PERES.

Son palabras en arameo cuyo significado es el de medidas monetarias: mina, siclo y media mina. Pero en la interpretación que el profeta Daniel hace al rey Baltasar le dice: "han sido contados los días de tu reino y han terminado; has sido pesado en la balanza y encontrado falto; y tu reino ha sido dividido".


22 Ez bota perlak txerriei.

Matthieu 7:6


23 Medikua senda ezak heure burua

Cura te ipsum

Luc 4 23


24 Gogoan eduki hauts haizela eta hauts bihurtuko haizela.

Memento homo, quia pulvis es, et in pulverem reverteris.

Genèse 3:19


25 Adimendu sendoa gorputz sendoan.

Mens sana in corpore sano


26 Gaitzetatik txikienak.

Minima de malis


27 Asko hitz gutxitan.

Multa paucis


28 Naturalak ez du saltorik egiten.

Natura non facit saltum ita nec lex


29 Ez da ezer berririk eguzkiaren azpian.

Nihil sub sole novum

Ecclesiastes 1:10


30 Nahi dela edo nahi ez dela.

Nolens volens

A buenas o a malas


31 Ez niri uki.

Noli me tangere

Según el Evangelio de Juan, son palabras de Jesús resucitado a María Magdalena.


32 Hura garaitzeko obeditu egin behar.

Non nisi parendo, vincitur

No se la vence sino obedeciéndola


33 Egunik ez lerrorik egin gabe.

Nulla dies sine linea


34 Begidunak izan arren ez dakusate.

Oculos habent et non videbunt


35 Gizon guztiak dira gezurti.

Omnis homo mendax.


36 Hodeien ondoren eguzkia

Post nubila phoebus


37 Zenbat buru hainbat eritzi.

Quot capita tot sensus


38 Dauden tontoak kontaezinak dira.

Stultorum infinitus est numerus


39 Justizia gehiegia injustizia nabaria.

Summum ius, summa iniuria


40 Liburu bakarreko gizonaren beldur naiz

Hominem unius libri timeo

Santo Tomás de Aquino

Audios: Bihotzaren barrenetik.

Nori berea

Kontatua, pisatua, banatua.

Ez niri uki

¡Hola!
¡Un saludo!